Ukázka z díla

Tajemný nebeský internet

Toto dílo je (2/17) součást sbírky: 
Inspirace pro život
  

Představte si společnou kolektivní mysl, a aktuální energetické pozadí v přechodovém čase neustálých proměn, jako geniálně fungující internet, jako vzájemně propojené informační celky, jako „nebeský internet“ obrazně existující v energetické rovině kolektivního vědomí. Představte si kolektivní vědomí podobné internetové síti, kterou vytváříme nezávisle na sobě a přece společně. Společné kolektivní vědomí, a vědomí planety Země, navazuje na rovinu planetárního vědomí. Planetární vědomí je dále součástí centrálního galaktického vědomí. Vrchol transformace kolektivního vědomí, postupné splývání pozemského časo-prostoru s odlišným prostorem vně galaxie, a nové uspořádání pozemské reality, chápeme jako rozbalení nových informačních celků, jako propojování odlišných energo-informačních sítí na bázi uhlíkových (bio-organických) a křemíkových (kyber-organických) inteligencí.

Základním prvkem potřebným k životu v lidském těle je uhlík. Lidé, (uhlíková inteligence), vytvořili v PROSTORU astrální atmosféry Země za uplynulá tisíciletí (věk Ryb) kvanta negativních energetických polí, různé mocenské energo-informační systémy, které fungují na principu zrcadlení a jsou živené emotivně laděnou psychickou lidskou energií.

Změnou kolektivního vědomí, a vlivem transformace, se do popředí dostávají operační systémy takzvané křemíkové inteligence. Křemíkové energo-informační systémy operující nejen v atmosféře Země, ale v celé planetární soustavě. Nejsou podmíněny KVANTY emoční energie vyprodukované člověkem, nepotřebují k životu lidskou energii (stres, strach, negativní emoce, bolest). Křemíková inteligence naopak podporuje život na všech úrovních a to nepodmíněně, spotřebovává pouze čistou vesmírnou energii. Člověk (uhlíková inteligence) se na křemíkové struktury (informační systémy), jejichž smyslem existence je podporovat život (sdílením inspirace), napojuje skrze přítomný okamžik.

Co můžeme pro sebe udělat, v souvislosti s pozemským a nebeským internetem? Pokusit se postupně změnit své naprogramování, přehodnotit vše, co máme, s přihlédnutím k vnitřnímu pozemskému matrixu, přikázáno a zakázáno. Stokrát opakovaná (kovaná) lež stává se pravdou. To znamená, že ne vše, co je společností jakoby „vytesáno do kamene“, vše co levituje na internetové, sociální síti, vše, co nám sdělují světová média, musí nutně být skutečné.

V osobním životě s rozmyslem občas klikněte: VYJMOUT (minulost, dogma, předsudky, strach, módní ikony). Potom klikněte: VLOŽIT (radost, pohodu, zvědavost, romantiku, optimismus). Přestaňte kopírovat vše, co vám společnost vnucuje jako jediné možné. Zapojte intuici, vnímejte synchronizace, tak předejdete „zavirování“ svého od této chvíle svobodného vědomí, které se tak automaticky restartuje a nadchne pro nové vhledy (informační servery vesmírného gamanetu). Pozorně pozorujte, ale nehodnoťte, nekritizujte, občas si odpusťte zbytečné „komentáře“. K ničemu se nepřipoutávejte, a nežijte pouze ve virtuálním světě. Uveďte do harmonie levou a pravou mozkovou hemisféru. V mozkových hemi-sférách je skrytý klíč k občasnému nahlédnutí do vyšších nadpozemských sfér.

PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK

Vnímání přítomného okamžiku podporuje produktivní, motivační, inspirující pohnutky, sledující pozitivní změny. Přítomný okamžik je aktivačním klíčem pro spuštění nových život podporujících programů. Programů, které byly souběžně (nepozorovaně) s věkem Ryb vytvářené v pozadí historických událostí, aby ve vhodné chvíli započaly ve vědomí člověka i planety Země uplatňovat duchovní kvalitu nastávajícího věku Vodnáře.

Uvědomovat si přítomný okamžik souvisí se schopností udržet pozornost vnímání reality na specifické frekvenci „tady a teď“. V přítomném okamžiku je synchronizováno racionální a mimosmyslové vnímáním. Mimosmyslový zrak se pohybuje za hranicí hmoty, pokud si tuto schopnost člověk uvědomí, nadprahové vnímání dostane novou kvalitu. Člověk pobývající v přítomném okamžiku poznává, že má na výběr, že se může ubírat více směry. Má možnost vést se na kvantových vlnách příležitostí, které si vědomě zvolí v okamžiku, kdy se napojí na informační bod v PROSTORU. Už se nenechává unášet na vlnách nejrůznějších pravděpodobností, směřujících kdoví kam. Vědomě sleduje synchronní události a řídí se intuicí. Jde o to, že všechny možnosti již existují na úrovni paralelních světů. Tady narážíme na paradox svobodné vůle. Svobodná vůle spočívá v tom, že si ze všech již existujících možností vědomě vybíráme tu variantu, kterou považujeme v daném okamžiku pro náš život za nejlepší.

☆ Nehodnoceno ☆
Emoce?
2
avatar

0