Pojednání

Podněty z nitra duše, nalezení vnitřní podstaty uvnitř sebe

Toto dílo je (18/25) součást sbírky: 
Inspirace pro život
  

PODNĚTY Z NITRA DUŠE

Pokud se vydáváme na cestu, tak většinou víme, kam jdeme, známe cíl, někdy se touláme bezcílně nebo se necháváme vést intuicí. Někdy se vydáváme cestou necestou, o které víme, že v žádném směru nemá konce. Smysly poznáváme svět a říkáme, co máme a co nemáme rádi. Smysl existence hledáme v citovém životě, ve vášních a uchvácenosti láskou, v kultu těla, v duševní stabilitě, v přátelství, v radosti.

Smysl existence ztrácíme v zármutku, žádostivosti, v rozloučení, vyprahlosti a pocitech prázdnoty. To jsou chvíle, kdy zjišťujeme, že osobnost je složena z několika vrstev, dojde-li k disharmonii, některé tyto vrstvy začnou žít vlastním životem a my se potýkáme s nevyhnutelnými výpadky paměti a se ztrátou vnitřní soudržnosti. S pocity odcizení a s myšlenkou, že nepatříme do světa lidí se vzdáváme všeho, co vidíme a slyšíme, všeho, co jsme dříve milovali.

Obviňujeme Boha z nepřítomnosti a mlčení.

Hledáme lék na špatnost a nemůžeme uvěřit, že namísto útěchy přichází další bolest.

Chvilku nám trvá, než si uvědomíme, že staré odchází, aby mohlo přijít něco nového. Jakmile si to uvědomíme, znovuzrodíme se ve volnosti a Vnitřní Svobodě.

Den, kdy přestaneme upřednostňovat sebe odcizení ve prospěch božské svatosti, kdy přestaneme upřednostňovat vyšší pravdu mimo naše vnitřní světy, kdy si uvědomíme, že povznesené city a láskyplnou pozornost máme prokazovat sami sobě a sobě navzájem, bude dnem posvátným.

Lidská mysl sice může tvrdošíjně vzhlížet k Bohu a hledat království boží v pomyslných výšinách. Může sama sebe obviňovat z vnitřní duševní bídy. Nebo může obviňovat Boha z nepřítomnosti a mlčení a nemůže tomu uvěřit.

Avšak duše neuctívá žádného Boha, neprosí o velké skutky z milosti.

Duše se nemodlí, nevzhlíží k nebesům a nehledá tam útěchu, nečeká na udělení milosrdenství. Přesto s radostí rozjímá, svědomitě hloubá a přemítá o tom, že tma je pouze přechodným jevem.

Duše ví, že je součástí všeho stvořeného a že není nikomu podřízená, nežije pro Boha a neslouží Bohu, není přesvědčená o tom, že než člověk dojde do cíle nutně musí hodně vytrpět a být zatracen, aby jeho nečistá podstata byla pod příkazem odříkání nahrazena podstatou božskou.

Duše nepromlouvá k Bohu, promlouvá k lidskému srdci.

Přesto duše cítí zármutek, pokud vidí, jak slepá víra zatemňuje rozum, a přejí si, aby lidé znovu nalezli souzvuk s vlastní Vnitřní Silou a spatřili ryzí Světlo ve svých nitrech, neboť jiného Světla není. Pravé Světlo se nepovyšuje nad temnotu a nevyžaduje oběti.

Duše vědí, že nic není definitivní a nic není neodvolatelné. Duše vědí, že až lidé přestanou vzhlížet k nebesům osvobozeni od závislosti, získají duševní stabilitu, jasnější identitu, spoustu síly a spoustu Času na Život.

Duše nám už celé věky říkají to samé: „Není nikdo, kdo by vás žádal zapomenout na sebe a zcela se odevzdat Bohu. Pozorujte Lásku a s odvahou objevujte vše božské, vše neobyčejné, co sídlí a dřímá ve vás, jen ve vlastním nitru můžete najít opravdové dary milosti“.

Autor: Rebeka Sprinncová, Webové stránky: Psychologie chaosu

☆ Nehodnoceno ☆<< Část 17         Část 19 >>

O autorovi

Rebeka Sprinncová

Albert Einstein: „Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.“

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments
Četba díla zabere cca 3 min.
Noční režim
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Noční režim
Četba díla zabere cca 3 min.
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Přidej své hodnocení

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podst...
Proč? Pro dobrou náladu. Protože optimismus je základem úspěchu, nikoliv strach a nesprávné před...
Nalezení rovnováhy, protože vše se odvíjí od síly vůle, je o síle vědomého rozhodnutí dosaže...
Co nás samé definuje vzhledem k mnoha opakujícím se kosmickým zrozením a věčným návratům do hm...
Symbol šátku na očích bohyně Spravedlnosti může mít dvojí význam, též ve smyslu „dvojí met...
Vlasy jsou ukazatelem životní, tělesné i duševní síly člověka, jsou symbolem vitality, sexuality...
Vítr fouká. Opírá se do mého těla. Procházím městem, rychle, jako bych nebyl ve vlastním těle,...
Pravda o "psychopatech" a jak s nimi jednat... První česká monografie o poruchách osobno...
Objevování vlastní kreativity, skrytých schopností a dovedností (psychických i manuálních), mů...
Mysl je opojena a omámena oblačným blankytem, pohledem do kouzelné tůně, pohledem na krajinu pohád...
Síla slov aneb Osidla utrpení - MOUDRA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SÁM ŽIVOT Odpadlík Utrpení m...
Siluety stromů viděné v zrcadle na hladině jezera po prudké bouři o letní půlnoci jsou jen zdánl...
Dokážete se klidně a uvolněně dívat do očí člověku, se kterým hovoříte, nebo člověku, kter...
Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. P...
Mít někoho „strašně rád (ráda)“ nebo „děsně rád (ráda)“ nemusí vždy vyjadřovat pouze...

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

Vlasy jsou ukazatelem životní, tělesné i duševní síly člověka, jsou symbolem vitality, sexuality...
O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podst...
Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. P...
Mysl je opojena a omámena oblačným blankytem, pohledem do kouzelné tůně, pohledem na krajinu pohád...
Dokážete se klidně a uvolněně dívat do očí člověku, se kterým hovoříte, nebo člověku, kter...
Mít někoho „strašně rád (ráda)“ nebo „děsně rád (ráda)“ nemusí vždy vyjadřovat pouze...
Síla slov aneb Osidla utrpení - MOUDRA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SÁM ŽIVOT Odpadlík Utrpení m...
Symbol šátku na očích bohyně Spravedlnosti může mít dvojí význam, též ve smyslu „dvojí met...
Objevování vlastní kreativity, skrytých schopností a dovedností (psychických i manuálních), mů...
Co nás samé definuje vzhledem k mnoha opakujícím se kosmickým zrozením a věčným návratům do hm...
Vítr fouká. Opírá se do mého těla. Procházím městem, rychle, jako bych nebyl ve vlastním těle,...
Siluety stromů viděné v zrcadle na hladině jezera po prudké bouři o letní půlnoci jsou jen zdánl...
Nalezení rovnováhy, protože vše se odvíjí od síly vůle, je o síle vědomého rozhodnutí dosaže...
Pravda o "psychopatech" a jak s nimi jednat... První česká monografie o poruchách osobno...
Proč? Pro dobrou náladu. Protože optimismus je základem úspěchu, nikoliv strach a nesprávné před...
0