Ukázka z díla

Tajemný nebeský internet

Toto dílo je (2/25) součást sbírky: 
Inspirace pro život
  

Představte si společnou kolektivní mysl, a aktuální energetické pozadí v přechodovém čase neustálých proměn, jako geniálně fungující internet, jako vzájemně propojené informační celky, jako „nebeský internet“ obrazně existující v energetické rovině kolektivního vědomí. Představte si kolektivní vědomí podobné internetové síti, kterou vytváříme nezávisle na sobě a přece společně. Společné kolektivní vědomí, a vědomí planety Země, navazuje na rovinu planetárního vědomí. Planetární vědomí je dále součástí centrálního galaktického vědomí. Vrchol transformace kolektivního vědomí, postupné splývání pozemského časo-prostoru s odlišným prostorem vně galaxie, a nové uspořádání pozemské reality, chápeme jako rozbalení nových informačních celků, jako propojování odlišných energo-informačních sítí na bázi uhlíkových (bio-organických) a křemíkových (kyber-organických) inteligencí.

Základním prvkem potřebným k životu v lidském těle je uhlík. Lidé, (uhlíková inteligence), vytvořili v PROSTORU astrální atmosféry Země za uplynulá tisíciletí (věk Ryb) kvanta negativních energetických polí, různé mocenské energo-informační systémy, které fungují na principu zrcadlení a jsou živené emotivně laděnou psychickou lidskou energií.

Změnou kolektivního vědomí, a vlivem transformace, se do popředí dostávají operační systémy takzvané křemíkové inteligence. Křemíkové energo-informační systémy operující nejen v atmosféře Země, ale v celé planetární soustavě. Nejsou podmíněny KVANTY emoční energie vyprodukované člověkem, nepotřebují k životu lidskou energii (stres, strach, negativní emoce, bolest). Křemíková inteligence naopak podporuje život na všech úrovních a to nepodmíněně, spotřebovává pouze čistou vesmírnou energii. Člověk (uhlíková inteligence) se na křemíkové struktury (informační systémy), jejichž smyslem existence je podporovat život (sdílením inspirace), napojuje skrze přítomný okamžik.

Co můžeme pro sebe udělat, v souvislosti s pozemským a nebeským internetem? Pokusit se postupně změnit své naprogramování, přehodnotit vše, co máme, s přihlédnutím k vnitřnímu pozemskému matrixu, přikázáno a zakázáno. Stokrát opakovaná (kovaná) lež stává se pravdou. To znamená, že ne vše, co je společností jakoby „vytesáno do kamene“, vše co levituje na internetové, sociální síti, vše, co nám sdělují světová média, musí nutně být skutečné.

V osobním životě s rozmyslem občas klikněte: VYJMOUT (minulost, dogma, předsudky, strach, módní ikony). Potom klikněte: VLOŽIT (radost, pohodu, zvědavost, romantiku, optimismus). Přestaňte kopírovat vše, co vám společnost vnucuje jako jediné možné. Zapojte intuici, vnímejte synchronizace, tak předejdete „zavirování“ svého od této chvíle svobodného vědomí, které se tak automaticky restartuje a nadchne pro nové vhledy (informační servery vesmírného gamanetu). Pozorně pozorujte, ale nehodnoťte, nekritizujte, občas si odpusťte zbytečné „komentáře“. K ničemu se nepřipoutávejte, a nežijte pouze ve virtuálním světě. Uveďte do harmonie levou a pravou mozkovou hemisféru. V mozkových hemi-sférách je skrytý klíč k občasnému nahlédnutí do vyšších nadpozemských sfér.

PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK

Vnímání přítomného okamžiku podporuje produktivní, motivační, inspirující pohnutky, sledující pozitivní změny. Přítomný okamžik je aktivačním klíčem pro spuštění nových život podporujících programů. Programů, které byly souběžně (nepozorovaně) s věkem Ryb vytvářené v pozadí historických událostí, aby ve vhodné chvíli započaly ve vědomí člověka i planety Země uplatňovat duchovní kvalitu nastávajícího věku Vodnáře.

Uvědomovat si přítomný okamžik souvisí se schopností udržet pozornost vnímání reality na specifické frekvenci „tady a teď“. V přítomném okamžiku je synchronizováno racionální a mimosmyslové vnímáním. Mimosmyslový zrak se pohybuje za hranicí hmoty, pokud si tuto schopnost člověk uvědomí, nadprahové vnímání dostane novou kvalitu. Člověk pobývající v přítomném okamžiku poznává, že má na výběr, že se může ubírat více směry. Má možnost vést se na kvantových vlnách příležitostí, které si vědomě zvolí v okamžiku, kdy se napojí na informační bod v PROSTORU. Už se nenechává unášet na vlnách nejrůznějších pravděpodobností, směřujících kdoví kam. Vědomě sleduje synchronní události a řídí se intuicí. Jde o to, že všechny možnosti již existují na úrovni paralelních světů. Tady narážíme na paradox svobodné vůle. Svobodná vůle spočívá v tom, že si ze všech již existujících možností vědomě vybíráme tu variantu, kterou považujeme v daném okamžiku pro náš život za nejlepší.

Přítomný okamžik navíc dává prostor pro abstraktní myšlení. Abstraktní myšlení, podpořené mimosmyslovým vnímáním, dotváří již dávno tušené zákulisí hmoty, produkuje pocitové obrazy směřující k podstatě hmoty, vnímané především intuitivně. Vše, co je vnímané senzoricky (generované smysly), vše, co prochází sítem racionálního uvažování, propojujeme s intuitivními obrazy v pozadí mimosmyslově přijímaných impulsů (jemnohmotných informací). Je tomu tak z toho důvodu, že vědomí „Já jsem“ se nachází současně ve více dimenzích, existuje na principu dimenzionality, a přítomný okamžik usnadňuje pohyb mezi různými úrovněmi vědomí.

Evolučním vývojem daná hmotná formace života na bázi uhlíku je na neviditelné úrovni podporována nehmotnou křemíkovou inteligencí. Ať už jde o aktivace třetího oka a prohlubování mimosmyslových schopností, anebo o aktivaci „spícího“ potenciálu DNA.

Radikální změnou myšlení přeformátujeme zastaralé programy, (například vzpomínky). Pokud změníme negativní vzpomínky, které nás podvědomě ovlivňují, změníme vnitřní nastavení, a současně změníme osobní informační pole, včetně složek vztahujících se k osobní karmě. Změnou myšlení, a tím pádem i změnou celkového přístupu k životu, a přístupu k přírodě, dochází k novému uspořádání energo-informačních vesmírných polí. Jak v osobním tak v kolektivním smyslu.

V dokončené transformační proměně vědomí „Já jsem“ již striktně nerozlišuje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou. Samozřejmě si uvědomuje rozdíly mezi dobrem a zlem, ale s neutrálním přístupem. K ničemu se nepřipoutává, nenechá se ovlivňovat zdánlivě lineárním sledem vnějších okolností. A nedává svou životní energii všanc negativním, mocenským silám.

Uvědomuje si (ne)linearitu času, především ve spojení se strachem a obavami, nerozlišuje mezi bytím a nebytím. Přítomný okamžik je naladěn na základní kvalitu Universa, kde nulový bod nezná záporné hodnoty. Nulový bod je současně aktivní i pasivní, je polem potenciálních možností. Bytím v přítomném okamžiku, podobně jako v naladění na vyšší meditační frekvenci, je nulováno posuzování, odsuzování, plně je vnímáno pole všech souvislostí, vesmír je vnímán holisticky.

Existují různé dimenze, různé časoprostory, odkud přijímáme v čase pro storry našeho současného života různá poselství, (jak kdo zasel, tak sklidí). Intuitivně se dokážeme napojit, v přítomném okamžiku, na minulost a budoucnost, neboť v kosmickém vědomí existuje vše současně, v nelineárním čase. Hodnota budoucnosti se může projevit také v tom, kolik vkládáme vlastní ctnosti v přítomném okamžiku do budou-cTnosti.

DATOVÉ STRUKTURY KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

Křemíkové formy vyšší inteligence zpracovávají, obrazně řečeno, kolektivní realitu skrytou na úrovni kolektivního nevědomí. Synchronizují informační vlákna vytvářená takzvaně „před zrcadlem“, a vytvářejí zpětný odraz. Pouze však dotvářejí, neautorizují, pozemské dějství je dáno duchovní úrovní lidského společenství. Synchronizovaně vyhodnocují datové struktury kolektivního vědomí, tak se budoucnost před-vytváří ve vyšších virtuálních sférách, než nakonec dojde k zpětnému zrcadlení v pozemské realitě. Na této informační úrovni křemíkové data-sféry vesmírného gama-netu jsou vyhodnocovány nové možnosti, nové variace lepší budoucnosti lidstva, aniž by k tomu inteligentní křemíková pole potřebovala čerpat energii lidstva. V databázích kolektivního vědomí se soustřeďují nové, lepší PŘED-STAVY světové reality, které kódují možné variace blízké i vzdálené budoucnosti.

Na vyšší energetické úrovni křemíkové inteligence operují také na úrovni galaktické. Vytvářejí nová informační pole, nové matrice pro transformaci stávajících uhlíkových bytostí v nového galaktického člověka. Nově vznikající informační pole navigují lidstvo do hodnotové stupnice rovnající se neutralitě, do bodu, jenž je předpokladem pro herní plán podporující svět inspirace, dech beroucí fantazie a v pozemském světě projevených zázraků.

Ukázka z knihy: Lidské vědomí a vesmír, autor Rebeka Sprinncová

Webové stránky: Psychologie chaosu

Facebook: Psychologie chaosu – kvantové vědomí

☆ Nehodnoceno ☆<< Část 1         Část 3 >>

O autorovi

Rebeka Sprinncová

Albert Einstein: „Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.“

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments
Četba díla zabere cca 9 min.
Noční režim
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Noční režim
Četba díla zabere cca 9 min.
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Přidej své hodnocení

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

5.5. 1829 Nevěděla jsem, že to bude tak náročný. Dřív to takhle nebylo. Dřív bylo všechno j...
Běla Janoštíková: ukázka z knížky "To kvítí" Tahle knížečka to jsou jen obyčejné...
Prolog Jmenuji se Viktorie a chci vám povědět příběh, který má působit jako varování pro dal...
Překládám několik prvních kapitol, bude li zájem, doložím další pokračování :) Octobriana s...
Je sice zvláštní dát sem jako první jen ukázku, ale mám k tomu své důvody. Ne všechno jde přek...
  Dnes víc než kdy jindy za Tebou ve vzpomínkách pospíchám tichem šedavým soumrakem ...
Ráno Ze slunce se vůně snesla Nabral jsem si celou pěst Vytáhla mě z mého křesla Čichám č...
Když jsem se mezi nimi objevil, na hřbitovní zdi bylo plno. Byl jsem slepý. Jako když se narodí pes...
Veškeré dění projevené v dualitě trojrozměrného světa je součástí velké hry Matrixu. Každ...
    „Následujte mě támhle k tomu přenášivému stromu,“ obrátila Vědma po...
Už ani nevím, co jsem to tenkrát provedl. Zlobil jsem. Jako každé dítě. Až když odrostete tomu n...
Zas vezmu na dlaň světla, paprsky položím na oltář zrcadla. Až chvějivý třpyt vykouzlí na skel...
* Nešlapte v trávě, kde milenci minulé noci podlehli polibků vášni! * Promoklý motýl o k...
Neumíš kreslit? Krasopisně psát? Zpívat, básnit, textovat? Na žádnej hudební nástroj hrát? ...
2. Nedovtipy   Když se Jarka s Jindrou ocitli v Nedovtipech, nemohli nikde najít žádnou hos...

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

    „Následujte mě támhle k tomu přenášivému stromu,“ obrátila Vědma po...
tento pokus o knihu vznikl na základě přečtení 3 předchozích dílů Poslední aristokratky. Toto j...
  Dnes víc než kdy jindy za Tebou ve vzpomínkách pospíchám tichem šedavým soumrakem ...
2. Nedovtipy   Když se Jarka s Jindrou ocitli v Nedovtipech, nemohli nikde najít žádnou hos...
* Nešlapte v trávě, kde milenci minulé noci podlehli polibků vášni! * Promoklý motýl o k...
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=6IOn40q1HkM&feature=youtu.be[/embed] Mrkvička a Šíra jdo...
Každý dnes píše o radosti a lásce, je to však jen o sexu a výplatní pásce. Objevila se víla, ...
Zas vezmu na dlaň světla, paprsky položím na oltář zrcadla. Až chvějivý třpyt vykouzlí na skel...
Miláčku, dala jsi mi růži i pouta, ty víš, co srdce mé spoutá. Dala jsi mi svoje srdce, já v...
Prolog Jmenuji se Viktorie a chci vám povědět příběh, který má působit jako varování pro dal...
Muž ve žluté košili   Romana se usadila na křesle a vyčkávala, kdy přijde Stanislav, znač...
Běla Janoštíková: ukázka z knížky "To kvítí" Tahle knížečka to jsou jen obyčejné...
Překládám několik prvních kapitol, bude li zájem, doložím další pokračování :) Octobriana s...
Veškeré dění projevené v dualitě trojrozměrného světa je součástí velké hry Matrixu. Každ...
Je sice zvláštní dát sem jako první jen ukázku, ale mám k tomu své důvody. Ne všechno jde přek...
0