Čtyři duchovní mapy – reality vědomí a mysli

This entry is part 1 of 25 in the series Inspirace pro život

Představte si Vědomí, které nemá žádnou tvář, nemá fyzické oči, a přesto se dívá. Dívá se a tvoří vnější hmotný svět jediným způsobem – v souladu s principem Vesmírné Mysli. Představit si dívání, které je prosté fyzického zraku, zdá se být nemožné. Přesto je možné jít ještě hlouběji a vypozorovat, že téměř každá myšlenka je […]

Tajemný nebeský internet

This entry is part 2 of 25 in the series Inspirace pro život

Představte si společnou kolektivní mysl, a aktuální energetické pozadí v přechodovém čase neustálých proměn, jako geniálně fungující internet, jako vzájemně propojené informační celky, jako „nebeský internet“ obrazně existující v energetické rovině kolektivního vědomí. Představte si kolektivní vědomí podobné internetové síti, kterou vytváříme nezávisle na sobě a přece společně. Společné kolektivní vědomí, a vědomí planety Země, […]

Pohled z očí do očí – výměna energie

This entry is part 3 of 25 in the series Inspirace pro život

Dokážete se klidně a uvolněně dívat do očí člověku, se kterým hovoříte, nebo člověku, který hovoří s vámi, někdy dokonce proti vaší vůli? Většinou se během rozhovoru díváme klidně, trpělivě, nebo zvídavě, jindy zcela pasivně, případně těkáme očima sem a tam a dívat se do očí druhému dlouho nevydržíme. Jsou dokonce jedinci, kteří se druhým […]

Čtení na dobrou noc

This entry is part 4 of 25 in the series Inspirace pro život

Ráno, sotva se probouzíme, už se nevědomky rozhodujeme, jaký bude náš den. Rozhodující úlohu hrají myšlenky a představy, všechny první myšlenky po probuzení, včetně těch, které si ani nestihneme uvědomit. Po probuzení otevřeme oči, energie očí vysílá naše myšlenky do okolního prostoru, tak se spojujeme s časem, se svítáním, s ránem i s následujícím dnem. […]

Vlasy a jejich magická síla

This entry is part 5 of 25 in the series Inspirace pro život

Vlasy jsou ukazatelem životní, tělesné i duševní síly člověka, jsou symbolem vitality, sexuality a plodnosti, nesou záznamy o životní energii, představují vědomí duševního já. Vlasy mají jako magický symbol mnoho významů. Ukazují například, zda člověk vnímá svět skrze sebe, své vyšší já, nebo skrze podmínky stanovené společností, do které se narodil. Lidské tělo neustále vyzařuje […]

Je možné příšerně milovat a strašně mít rád?

This entry is part 6 of 25 in the series Inspirace pro život

Mít někoho „strašně rád (ráda)“ nebo „děsně rád (ráda)“ nemusí vždy vyjadřovat pouze okamžité pocity či radost a spontánnost. Toto slovní spojení může mít skryté (protikladné) významy, související s různými „strašidly“ v lidském podvědomí. Toto slovní spojení může znamenat (především v okamžiku, kdy dotyčný nemá nejlepší náladu, nebo je tak nějak “záhadně” smutný): mám tě […]

Láska, sex a smrt

This entry is part 7 of 25 in the series Inspirace pro život

Známe několik druhů lásky poznané i nepoznané. Od lásky duchovní, která je základem všeho, se jako paprsky světla odvíjí různé formy vztahů korunovaných láskou. Nebo naopak některé vztahy zabíjíme láskou podmíněnou. Základem lidského života na vědomé úrovni je milostná touha, na podvědomé úrovni je to touha po spojení s božstvím. Třetím ekvivalentem lásky a sexu […]

Uplakaná

This entry is part 8 of 25 in the series Inspirace pro život

♥ Uplakaná ♥ Myšlenky tvé tančí v záchvěvu slunečního svitu Jednotlivá slova navždy už rezonují se světlem A v každém novém úsvitu, naděje je tvým tělem Po vzoru pohanských kněží, vítr a déšť tajemství střeží Pomněnky rosou třpytí se v mlhavém oparu, meluzína trochu mouky na míse žádá si postaru Oltář, v záři plamene svíce, žádá si […]

Sen o prvotním vesmírném tanci

This entry is part 9 of 25 in the series Inspirace pro život

Sen o prvotním vesmírném tanci Tajemný tón SVĚTLA prvorozené magické písně zrozen je v moři živoucí energie. Je magickým tónem v mystické hudbě nekonečného stvoření. Je magickým tónem uprostřed spirály vesmírného hada. V rytmu vesmírné písně zrozený není nečinnou abstrakcí, jak by se mohlo zdát. Prvotní vesmírný tanec je SLOVEM, skrytým v prvotním tónu božské […]

Narozeninové setkání s vnitřním andělem

This entry is part 10 of 25 in the series Inspirace pro život

O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podstatu jména, které nám dali rodiče, podstatu místa a kraje, kde jsme se narodili. Mysl se ten den může zabývat vlivem dětství na náš život, vlivem zásadních životních událostí na psychiku, vlivem principu pozemské duality na náš charakter. Můžeme nečekaně naléhavě přemítat […]