Pohádka

Šašku, ty jsi princezna!

Šašku, ty jsi princezna!

Kdysi dávno existovalo jedno hloupé království. Pardon, princovství. Kraloval tu princ. Znovu se opravuji. Princoval tu princ. Království alias princovství nebylo hloupé, ale zaostalé. Podle jedné staré pravdy je království takové, jaký je král. A princ v tomto princovství byl zaostalý. Možná byl taky trochu hloupý, ale to nikdo s určitostí neví. Lidé, kteří tu žili, by rádi podnikali a modernizovali. Jenže princ měl rád klid a pohodu, a tak radši vydával nařízení o tom, co se nesmí a co je zakázáno, než aby povolil jakékoli modernizování.

Došlo to tak daleko, že si někteří obyvatelé půjčovali od sousedů z vedlejšího království stroje a nářadí, aby mohli zorat pole, nakrmit svá stáda, či postavit dům.

V tomto princovství se nežilo špatně, ale divně. Vlastně to bylo divné princovství. Oralo se tajně v noci, stavělo se nenápadně po setmění, a tak přes den lidé spali.

Princ Ludvík byl tak divný, že nechal dokonce složit královskou hymnu, která měla třicet slok jen proto, aby si užíval kralování a aby neslyšel hlasy občanů, kteří chtěli pokrok. Hymnu nechal každý večer zpívat ponocným. Abyste měli představu o hymně, začínala takto: „Hurá hurá princ je mocný, zpívá každý i ponocný. Žije se nám tu skvěle, hraje k tomu ukulele.“ Hymna se nikomu nelíbila, ale princ je princ.

 

Jednoho dne se princ rozhodl, že zkontroluje své poddané, jak žijí. Vyšel do podzámčí a na ulicích nepotkal ani živáčka. Prošel celým městem a nepotkal nikoho. Jen u otevřených oken uslyšel chrápání. Po neúspěšné procházce se vrátil do zámku. Zavolal si svého rádce a ten mu po několika minutách sdělil pravdu. Princ se zamyslel a rozhodl.

„Přece nebudu panovat takovým povalečům, kteří přes den spí!? Nařizuji, že se bude spát v noci,“ nadiktoval rádcovi svou vůli. „Dále si zapiš, že vyhlašuji konkurz na svou nevěstu. Chci se oženit.“

Rádce vše provedl podle rozkazů a za několik dní přišel s výsledky.

   „Vaše blahorodí, pane princi Ludvíku z Konzervova. Obeslal jsem všechny sousední království a státy a přihlásila se jen jedna uchazečka o trůn a o vaši ctěnou ruku. Jmenuje se Zdenka z Pšenka. Pšenko je království, které v našem sousedství vládne pšeničným polím.“

Král se zachmuřil: „To nemá nikdo zájem o takové krásné království, notabene o mně?“

Rádce se podrbal na hlavě a poradil princi, aby si pořídil šaška. Tato modernizace je vcelku zastaralá, ale šašek řekne králi pravdu.

 

Na roli šaška se lidé jen hrnuli. Tři dny a tři noci by si vybíral král šaška. Tolik bylo zájemců. Když přišel první uchazeč, královi se tak líbil, že už nechtěl nikoho dalšího.

Řekl, že si ho vezme, jen co se podívá na dalšího. Tak to šlo u každého. Druhému řekl, že jej chce, ale jen co se podívá na třetího a tak dále. Mezi zájemci se to rozkřiklo a nikdo nechtěl jít na řadu. Každý doufal, že bude mít šanci, když vystoupí před prince jako poslední. Nakonec situaci zachránil rádce. Poradil princi, aby si zájemce bral podle abecedy. Takže první přišel na řadu Adam, Adolf a Aron. Poté Bartoloměj, Bastian a Bedřich. Nakonec se dostalo princi od rádce rady, aby si rovnou zavolal toho posledního a pak se rozhodl.

☆ Nehodnoceno ☆

O autorovi

Josef Stráca Ilko

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments
Četba díla zabere cca 21 min.
Noční režim
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆

Poslední příspěvky autora:


Noční režim
Četba díla zabere cca 21 min.
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Přidej své hodnocení

Poslední příspěvky autora


Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

Jak si získal beránek pověst   Jednou šel beránek po polní cestě, když tu objevil mal...
Dětem celého světa čtení povoleno Tupík ve škole Nedaleko ostrovského parku žila ve stínu l...
  Lasička   V jednom malém křoví nedaleko lesa bydleli vrabec, sýkorka a datel. D...
Pohádka, NIgerie Na motiv phádky Why the Moon waxes and wanes Žila jednou jedna velmi chudobná st...
Pohádka, Nigerie Na motiv pohádky The election of the King bird V dávných dobách vládl ve měst...
Pohádka, Nigerie na motiv pohádky "Wisdom, Food and Wealth" Jednoho dne se Moudrost, Dost...
Jak prak Ivan potkal vařečku Irmu   Jednou seděl prak Ivan na zápraží svého domu, ...
  Jak se PEXESO poskládalo V jednom domku, kde bydlela rodina s dětmi, se v dětském pok...
Brzy za studeného únorového rána se mnich Řehoř probudil do dalšího deštivého dne. Bohužel mus...
Bylo, ubylo. Za sedmero rukami s půllitry a sedmero šplouchajícími pupky, žil byl král Gambrinus ...
[audio m4a="https://www.klubliteratu.cz/wp-content/uploads/2018/06/HlasM0010.m4a"][/audio] V...
bajka, Nigerie Na motiv bajky : The Hare and the Earth V dobách dávných, nejdávnějších, žil n...
Olympiáda   Kdysi dávno, když nikdo neuměl a ani nepotřeboval počítat, se čísla nudil...
Pohádka, Nigerie Na motiv pohádky "Why the sun and the moon lives in the sky" Když byl...
Patnáctého dne po prvním jarním úplňku, svolala královna přírody všechny pohádkové bytosti, j...

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

Dětem celého světa čtení povoleno Tupík ve škole Nedaleko ostrovského parku žila ve stínu l...
Jak prak Ivan potkal vařečku Irmu   Jednou seděl prak Ivan na zápraží svého domu, ...
1. Královna Kordula Na konci pohádkové říše je Smutný les. V něm žijí všechny bytosti, které...
Brzy za studeného únorového rána se mnich Řehoř probudil do dalšího deštivého dne. Bohužel mus...
[audio m4a="https://www.klubliteratu.cz/wp-content/uploads/2018/06/HlasM0010.m4a"][/audio] V...
Jak si získal beránek pověst   Jednou šel beránek po polní cestě, když tu objevil mal...
  Jak se PEXESO poskládalo V jednom domku, kde bydlela rodina s dětmi, se v dětském pok...
Bylo, ubylo. Za sedmero rukami s půllitry a sedmero šplouchajícími pupky, žil byl král Gambrinus ...
Osoby: sluha Mojmír, pes Kvido, Královna, Pidižvík (hraje ho dívka), šišlavá veverka, soused šve...
Patnáctého dne po prvním jarním úplňku, svolala královna přírody všechny pohádkové bytosti, j...
Pohádka, Nigerie na motiv pohádky "Wisdom, Food and Wealth" Jednoho dne se Moudrost, Dost...
Pohádka, Nigerie Na motiv pohádky "Why the sun and the moon lives in the sky" Když byl...
Bajka, Nigerie Na motiv bajky Why the bat flies in the night Krysa Oyot a netopýr Emiong byli nerozl...
  Lasička   V jednom malém křoví nedaleko lesa bydleli vrabec, sýkorka a datel. D...
Olympiáda   Kdysi dávno, když nikdo neuměl a ani nepotřeboval počítat, se čísla nudil...
0