Náhodný výběr

když se rodí slunečnice z nebe crčí citrónové copy   scvrklé prsy neuchopí hebkou dráhu mléčné sluje   víš...

Toto dílo je (23/27) součást sbírky: čas od času - leden 2019  výkřiky do tmy a výkřiky...

modrým ránem padá první rým   kdy tě jen znovu uvidím?   vkutálel peřin měkký smích důlky jak hnízda...

Ztráceli jsme se dál Jeden druhému z dohledu Tak, jak jsme každý sám Hledali svou cestu. Zbyly jenom hvězdy...

0