Anděl na okně

This entry is part 1 of 26 in the series Ledokrásy

Anděl na okně   Jakoby dotek anděla navštívil naše ustarané bytí. Nahlédl oknem, usmál se a venku první hvězda svítí.  Jaká má křídla? Motýlí? Či z barevného peří – dospělí prý ho nevidí a dětem – málokdo to věří.   Každý prý máme anděla co zaplaší ho ráno. Ochraňovat nás mu potíž nedělá jen vidět ho […]

Ledokrásy

This entry is part 2 of 26 in the series Ledokrásy

Ledokrása Má jemnohmotná kráso jak vznikáš? Kdo Tě usnoval? Snad čaroděj, či zimní královna? Možná i skřítek s hůlkou kouzelnou nám v síni přes noc čaroval.   Okýnkem ledokrásných květů princ z pohádky se vyznává své milé pak na pegasu vznesou se a jiskry třpytu zapadnou do vlasů krásné víle.   Záplavou květů zahrne ji elf snad ustelou […]

Zaváté město

This entry is part 3 of 26 in the series Ledokrásy

Zaváté město   Zaváté          zakleté                  ztracené                            zamrzlé                                        zaniklé                                              zapomenuté                                                             zapovězené                                                                            město                                                                   duchů                                                        stínů                                         přeludů                                bludů                   přízraků zázraků               minulosti                               budoucnosti                                                  jsoucnosti.                                                               Čím bylo zaváto?                                                  Kde jsou jeho bytosti?                                                                           Příkrovem […]

Bytosti mrazu

This entry is part 4 of 26 in the series Ledokrásy

Bytosti mrazu   Mezi kosy dlouhé nosy tenká těla nevěděla co jen chtěla co jen říci, jak dosíci zhmotnění.   Z jemné aury tety Laury Měsíčního svitu Tance Svatých Vítů Na okně se v krystal Promění.                                                                                                           Bytosti  mrazu zvedněte hlavu navštivte kosmy vytvořte ostny.   Bytosti zimy Zbavte mě rýmy Proveďte cviky Sevřete šiky – T […]

Příběhy mrazu

This entry is part 5 of 26 in the series Ledokrásy

Příběhy mrazu   Příběhy mrazu vyprávějí o naději že se i v dnešním světě kouzla dějí že vidět krásu není pošetilost a fantazie, bludná, zesláblá poutnice co málem ztrácí sílu se trochu osvěží, nabere víru že vidět krásu není hřích to člověk jen otupěl, zapomněl jak se dívat na kapku rosy zapomněl vnímat dlaně co prosí […]

Wilsonův les v mlze

This entry is part 6 of 26 in the series Ledokrásy

Wilsonův les v mlze Černo-bílá            tajuplná                    mlhavá                           krajina                            zahalená                  v záhadách            navozuje      zasmušilost     v našich duších. Ticho          zrovna                hmatatelné                       zachmuřené                    jak lepkavá                 tekutina           oblévá  okolí.  Prasknutí          klacku                 pod                         nohou                                  třeskne                           jak výstřel                        pistolí               jako stav            mysli  tísní […]

Tající vločka

This entry is part 7 of 26 in the series Ledokrásy

Tající vločka   Pomíjivá je krása vloček  sněhových jak oslnivost  filmových div vybledlý celuoid je zachytil co kapky vody pavoučí síť.   Svůj úkol splnily pobláznily podmanivou krásou nezbyde nic –  prchavé vzpomínky? Obojí vsákne zem. Fotografie Jitka Havlová

Zimní perly

This entry is part 8 of 26 in the series Ledokrásy

Zimní perly   Zimní perly – svítilny nepokojných duší na cestách trápení skrz úskalí když srdce buší.   Naznačí směr jak maják dávným tulákům touhami posedlými víčky zalitými černou tuší.   Někde v dálce za polární září možná existuje bájná země nezemě o níž šeptat se jenom sluší. Fotografie Jitka Havlová

Posel

This entry is part 9 of 26 in the series Ledokrásy

Posel   A „On“,  který k nám shlíží  zpod oblak svolal zástupy andělů a promluvil k nim:               „Dávejte naději všem!!“   I rozlétli se andělé aby plnili poslání a rozdělili si pod svými křídly                                    celou zem.          Světlem svým jemným  prozařují temná zákoutí mysli posilují zemdlelé, utěšují lidská trápení a dopřávají milosrdnost   zapomenutí                                s každým […]

Šperk

This entry is part 10 of 26 in the series Ledokrásy

Šperk   Spínám svou sponou křehký diadém jsem opatrná – křehčí je nad křišťál benátský.   Dobře ho uchovávám, opatrně ukládám do krabičky  s nápisem LÁSKY. Fotografie Jitka Havlová