Autor: Andrea Šnaur

Poezie

Lucifere

Lucifere, jsme bratři, neboť jsem upadl do temnoty. V temnotě dlím a pracuji, stejně jako ty. Ve stejné dílně ve tvé společnosti...

0