Autor: Dzein

Úvaha

Smyčka

Sprzněn svým žitím stojíš předemnou, můj temný člene, co ocitáš se v jámě svojí… nedotčen… Já jen trpím tím pohledem...

0