Autor: lekom

Poezie v próze

Hvězdy

Oni mi ukradli hvězdy. Pozdě jsem k nim svou ruku vztáhla. Všichni pocházíme z padlých hvězd, ale ty silnější se zvednou a září dále...

0