Holčička

This entry is part 1 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Se zpěvem přichází, nocí se plouží, náhrobní kameny požírá déšť. Nad nevinnou tvářičkou havrani krouží, snažíce se jí z cesty zas svést. Zaschlá krev na stehnech, lepkavá osudem, temnotě vypráví příběh smilství. Očima mrtvýma hledí teď se studem do tváře bdělé zoufalstvím. Se zpěvem ze záhrobí přichází, vzít si zpět naivně ztracené mládí. Snažil se […]

Vězení

This entry is part 2 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Čas rychle uplývá, lidé se mění. Kdo stejný zůstává, ti z toho pění. Představy o druhých pořád jsou představy, kdo jinak se zachová, před soud se postaví. Odsouzen za vlastní podstatu visí, pro výstrahu těm, co chtěli by létat. Pachutě myšlenek spolu se mísí, že dle představ druhých by měl člověk vzkvétat. Teď ticho se […]

Potopené zvony

This entry is part 3 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Sedím na kameni u břehu mrtvého moře. Mhouřím oči proti slunci a oddávám se pokoře. Někde v dáli slyším zvuk potopených zvonů, ozývá se krajinou, vzdává hold svým mrtvým Bohům. Na kameni sedím dál a plavu ve svých myšlenkách, pátrám po dobré události ve svých drahých vzpomínkách. Nenacházím nic, jen nicotu a prázdnotu, přeji si […]

Sirény

This entry is part 4 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Popraskaný dráp vlhkostí a solí, po modrých rtech přejede a správný cíl volí. Zakalené oči tím klidným mořem, jistojistě mýty o krásných pannách boře. Chrčivý hlas škodolibý už volati se chystá, volati na námořníky, potvora nečistá! Nejtvrdší srdce roztaje, tou vábivou hantýrkou, muži nemyslíce na báje, jsou ovládáni mýlkou. Šupiny z mořských řas, prohnilé a […]

Rozsudek

This entry is part 5 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Oprátka milá je proti tvým hříchům, klečíš a hlavu si na špalek dáš. Snažíš se vzdorovat soudcově smíchu, se staženým hrdlem na to nemáš. Kladívko z kostí teď vyneslo rozsudek, gilotina toužebně po krvi baží. Neměl sis, vrahu, hrát s lidským osudem, přidáš se k těm, kdo se v pekle teď smaží. Škvaříš se a […]

Vodník

This entry is part 6 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Nad stojatou hladinou rákosí se zelení, hustým mechem tam pokryto jest kamení. Mlha se sápe nad hladinu čpějící, listí stromů umírá, strachem se chvějící. Oči mrtvé bez lásky stále hlad mají, uhnilé maso leze z vody, doufá že se nají. Bílá, modrá, fialová ve tváři se střídá, se shnilými drápy už v rákosí číhá. Zní […]

Ďáblové s anděly

This entry is part 7 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Jiskřící oči do prázdna hledí, zrychlil se dech, napnula hruď. Krev se již v žilách ředí, v ústech dlí bláznovství chuť. Napjaté žíly a v rukou křeč, v mžiku se ztratí, když sevřu svůj meč. Stínám jím ticho, střídá jej hluk. Z hrudi zpěv vychází, líbezný zvuk. Svírám svůj meč a žal s ním sekám, […]

Černé plachty

This entry is part 8 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Černé plachty vítr hladí, prohání loď ve vlnách. Soudek rumu s mořem ladí v nejčernějších hodinách. Skasat plachty, děla nabít, korunou zkažené duše – osvobodit, nebo zabít. Vhkostí trup lodi vrže, vzduch se do plic opírá. Sluncem opálená kůže svobodě se otvírá. Platí zde jen rovnoprávnost, spravedlnost, tolerance, a soudí se lež, falešnost, však smí […]

Krvavá hraběnka

This entry is part 9 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Pochodně šeptají líbezným hlasem, svých plamenů divokých: ,,Pojď blíž, pojď sem, nechť se lesknu v očích hlubokých.” Osvětlují temnou chodbu, jejíž zdi příběhy vypráví, příběhy trestu, hříchu, potupy a bezpráví. Hrad magií k sobě váže historii v podzemí, kde krvavá Elizabeth mívala své zázemí. V nočním tichu, tmě a prachu slyš ozvěny minulosti, kde zaschlá […]

Koloběh

This entry is part 10 of 12 in the series Sbírka nepochopitelných myšlenek

Stříbrem a zlatem rakev je třpytivá, přijímá tělo ve vřelém objetí. Duše po bohatství v životě dychtivá, není již více v mocenském zajetí. Kosti starých dnů v tichosti spí, na hrobě tančí hravě noční můry. Jméno už nikdy nikomu nepoví, nezanechal po sobě poslední vůli. Teď po smrti krví kniha se píše, vzbudila k životu […]