Pojednání

Vlasy a jejich magická síla

Toto dílo je (5/17) součást sbírky: 
Inspirace pro život
  

Vlasy jsou ukazatelem životní, tělesné i duševní síly člověka, jsou symbolem vitality, sexuality a plodnosti, nesou záznamy o životní energii, představují vědomí duševního já. Vlasy mají jako magický symbol mnoho významů. Ukazují například, zda člověk vnímá svět skrze sebe, své vyšší já, nebo skrze podmínky stanovené společností, do které se narodil. Lidské tělo neustále vyzařuje energii, energie je koncentrovaná ve vlasech, a také v dlaních, není náhoda, že je nám lidskou přirozeností pohladit malé dítě nebo milovanou osobu právě po vlasech. Dlouhé a zdravé (nebarvené, přírodní) vlasy bývají často považovány za rituální symbol, od dávných dob poukazující na magickou sílu člověka. Vzpomeňme na víly nebo mořské panny, jejich krásné dlouhé vlasy nejsou jen pro parádu, jsou symbolem duševní síly. Jakoby starověké kultury dávno tušily to, co věda ví až dnes: analýza DNA lidského vlasu prozradí o člověku podstatné informace o jeho zdraví i způsobu života. Lidské vlasy symbolizují také koloběh přírodních cyklů (úroda/sklizeň), vzhledem k tomu, že vlasy po (bezbolestném) ostříhání opět dorůstají.

Krátké nebo vyholené vlasy často symbolizují hlubokou oddanost náboženské víře, a také bezmeznou poddanost božským entitám

Kněží starověkého Egypta vzdávali hold božským vládcům tím, že si vyholovali hlavy. Buddhističtí mniši mají též hlavy dohladka vyholené, dávají tak najevo, že se dobrovolně vzdávají materiálního světa, odmítají světské záležitosti (včetně sexu), a oddávají se vyššímu vedení. Naproti tomu například hinduistický bůh Šiva bývá zobrazován sedící v meditační poloze s překříženýma nohama a s dlouhými rozevlátými vlasy, které mu jako symbol síly a moci volně padají přes ramena. Tato meditační pozice vyjadřuje vědomé propojení klidné mysli s divokostí přírody a přírodních sil.

Podobně vyjadřují sílu spojenou s dlouhými vlasy, a propojení s přírodou, i jiná etnika. Například Keltové své vlasy splétají do energetických uzlů, propletených copů. Copy jsou spletené ze tří pramenů, a jak víme, číslo tři považují nejen Keltové za magické. Ze stejných pohnutek si na dlouhých vlasech spletených do copů zakládají indiáni. Spletené vlasy, na rozdíl od rozevlátých a volně rozpuštěných, symbolizují uspořádané myšlenky. Splétání vlasů představovalo, mimo jiné, magický rituál na ochranu před energií zlých démonů. Nejen keltští bojovníci, ale i řečtí a trojští vojáci měli dlouhé vlasy, symbol moci, síly a bojovnosti. Dokonce i řecké bohy, například boha Dia nebo Poseidona známe s dlouhými vlasy, stejně tak bájné hrdiny, jakým byl například Achilles.

Obdivuhodné bývají nejrůznější etnické účesy, například u afrických domorodých kmenů, jejichž účel bývá často rituální, případně ten který účes odlišuje domorodce podle věku. Účesy afrických domorodců bývají velmi pracné, vlasům je věnována velká péče, ač se nám mohou například dredy nebo vlasy potřené hlínou zdát podivné a nevkusné, vše má kmenový, duchovní a rituální význam. U některých afrických kmenů jsou dlouhé a husté vlasy známkou zdraví a síly, a u žen především znamením plodnosti. Také afričtí beduíni mívali dříve dlouhé vlasy spletené do tenkých copánků.

U některých přírodních národů jsou vlasy spojené s přechodovými rituály, nebo s rituálním obětováním vlasů

Tyto rituály se nazývají „postřižiny“, jedná se o jednu z forem obřadů spojených s vlasy, kdy se ostříháním provádí přechodový rituál, například z dětství do dospělosti. Dnes také můžete někdy potkat člověka, který bude mít vlasy ostříhané nakrátko, a pouze na jedné straně hlavy bude mít z dlouhého pramene vlasů spletený tenký cop. Tento účes, zvaný Horova lokna, má původ ve starém Egyptě, vyjadřuje přechodový rituál mladých hochů do dospělosti. Takto spletený pramen vlasů, nošený v dětství, je chlapcům ve starém Egyptě rituálně ustřižen v okamžiku, kdy dosáhnou věku přechodu z dětství do dospělosti.

☆ Nehodnoceno ☆
Emoce?
4
avatar

0