Ukázka z díla

VI.

Autor: robert
Toto dílo je (6/6) součást sbírky: 
Ukázky z mých vydaných a budoucích knih
  

 

Dnes víc než kdy jindy
za Tebou ve vzpomínkách
pospíchám tichem
šedavým soumrakem

za Tebou na druhý břeh
dnes víc než kdy jindy
netoužím být sám –
město usíná

modravý opar nebe nachoví
za oknem za staženou žaluzií
noc co noc Tě vyhlížím

rozsvěcím lampu –
mihotavý plamínek
že ze snů uvidíš – věřím

 

Robert Poch, V krajině tichých ozvěn, (připravuje se k vydání)

5/5 (1)
Emoce?
1
avatar

0