Žánr: Mezilidské vztahy

Povídka

V tramvaji

Dítě se dalo do pláče. Dítě. Ještě nemluvně. O to pronikavější ten křik byl. Již pár okamžiků zněl tím místem odrážeje se...

Povídka

V objetí

Náhle se vše roztřáslo. Dosud zahálčivě konejšivý poklid byl přerván zvolna se zesilujícími vibracemi. Nebylo možné je nevnímat...

Povídka

Nevěra I.

Toto dílo je (1/5) součást sbírky: Nevěra   Odpoledne před dovolenou Jane: Nastal den, kdy jsme se chystali...

0