Poezie

Řekni pejsku

Autor: Motýlek
Toto dílo je (2/24) součást sbírky: 
Čtyři roční období
  

„Řekni pejsku:

jsem tam já?“

Udiveně na mě zíráš

hlavu kloníš

ouška vztyčíš:

„Pročpak mává paní má?

Vždyť jsem tady

Jenom já!“

                                                            Foto: Jitka Havlová

☆ Nehodnoceno ☆
Emoce?
1

0