Poezie

Doteky

Autor: Mike Ekim

Doba a doteky černých brýlí
Mizerný kafe v nonstopu
V sobotu
Ve tři čtvrtě na šest
Jsem v tomto bodě v prostoru a čase
Heliosův vůz se objevuje v plné kráse
Ale nade mnou nesvítí svatozář
Nade mnou visí mrak
Ty, kterás ve mne na chvíli uvěřila
Jsi nebe nade mnou jím zahalila
V rádiu hrají  „I’m Shipwrecked“
Jsem vrak
Na konci Lazarova tunelu nevidím světlo
    jenom tvoji tvář
Máváš na mě
A k jeho temnému ústí mě přitahuješ
Jako by už zpívali mi kdesi zádušní Krleš

 

☆ Nehodnoceno ☆
Emoce?
avatar

0