Poezie

Cesta Lesem

Všichni stojí

všichni čekají

na zastávce.

 

Nikdo nehledá

a ten kdo hledá

hledá jinde.

 

Má cesta nečeká.

Kráčím po ní hloub

a hloub do lesa,

provázen několika plamínky.

Nic neslibují, ale stejně doufám že znají cestu.

 

S každým krokem ztrácím

ty, kteří zůstali

na oné zastávce.

Čekají, smějí se,

smutní a trpí.

A bojí se

bojí se lesa.

 

„V lese čeká jen smrt!“

Lepší na ni počkat venku?

Sednout si a počkat,

na poslední chvilku.

Radějc se projdu

projdu se, v lese alespoň

 

na chvilinku

☆ Nehodnoceno ☆
Emoce?
avatar

0