Typ díla: Ukázka z díla

Ukázka z díla

VI.

  Dnes víc než kdy jindy za Tebou ve vzpomínkách pospíchám tichem šedavým soumrakem za Tebou na druhý břeh dnes víc než kdy jindy...

0