Typ díla: Povídka

Povídka

V tramvaji

Dítě se dalo do pláče. Dítě. Ještě nemluvně. O to pronikavější ten křik byl. Již pár okamžiků zněl tím místem odrážeje se...

Povídka

V objetí

Náhle se vše roztřáslo. Dosud zahálčivě konejšivý poklid byl přerván zvolna se zesilujícími vibracemi. Nebylo možné je nevnímat...

Povídka

Nevěra I.

Toto dílo je (1/5) součást sbírky: Nevěra   Odpoledne před dovolenou Jane: Nastal den, kdy jsme se chystali...

Povídka

Zrcadla

    Byl zas na cestě. Už ani nevěděl, jak se tam ocitnul. Stejný chodník, stejný směr, ba i hodina. Snad na vteřinu...

Povídka

Udri ma prvý

Na vojně jsem měl jediného kamaráda, který si zasloužil takové označení. Jmenoval se Jan Petras a jednou si při směně...

0