Typ díla: Poezie

Poezie

Niva

Pasáčku ve mně utajený Uši máš nastraženy A v nich nic než bekot ovcí vedrem unavený Šelest trav třoucích se o sebe V...

Poezie

Jakási báseň

Jako oddych Naneseš pár slov na papír Stejně jsi předtím svačil rohlík s umělým točeným salámem Zapíjel jsi to krabicovým vínem...

Poezie

Doteky

Doba a doteky černých brýlí Mizerný kafe v nonstopu V sobotu Ve tři čtvrtě na šest Jsem v tomto bodě...

Poezie

Čekání

Čekání Je skvělá komedie Čekáš a čekáš A srdce bije Když pokračuješ v čekání Tak prudce uhání A v ten moment, co čekání...

Poezie

Ale

V dálce slyším hukot probouzejícího se velkoměsta Velký Pán před tisíci lety vymyslel experiment Láska se třepotá na provlhlých lících...

Poezie

Chci

Musím začínat odznovu A dívávat se hlouběji Shýbnout se do prachu pro pohozený hliníkový drát A prohlédnout si bez strachu ošklivou...

Poezie

Ad definitivum

Přišla Víš, počkej chvíli, říkám Jenom tady uzavřu nějaký program A potom uzavřeme části našich životů Tak jo Trpělivě čekala Než se...

Poezie

Vzpomínám

Nad Černým mořem vyšly hvězdy, nad Černým mořem je již noc, jen příboj tiše šumí, dálka nekonečná je, já vzpomínám a nemám...

0