Autor: Šal Věj

Poezie

vážky

otiskem snopců v miskách vah nehmatně hřímá protiklad   o chybách v koutech bílých knih o zchromlé chvíli nehodných   na...

Poezie

ráno

modrým ránem padá první rým   kdy tě jen znovu uvidím?   vkutálel peřin měkký smích důlky jak hnízda na větvích do nitek...

Poezie

po okraj

v předpokoji pole pít ruměné doušky vlčích stesků   a za rozbřesku uchopit maková chrastí při odlesku nepokojných banalit  ...

Poezie

doma

svět už si stmívá ve svých dlaních   utopíme v jinotajích na březích domu rozmluvy   na očích kvásek v ústech voda za...