Autor: Dzein

Úvaha

Smyčka

Sprzněň svým žitím stojíš předemnou, můj temný člene, co ocitáš se v jámě svojí…nedotčen… Já jen trpím tím pohledem...