Autor: Tonda Tužka

Poezie

Nikde

Kde křičí skonalí žízniví není jsoucna pranic a svět zdmi v nekonečnu oplocen absurdní svět, iracionální, i obdařeným rozum...

Poezie

Rozlámaným

Jako mořských vln náraz štěpící staleté útesy kousek po kousku odlamujete z nás zbytky toho čím byli jsme kým byli jsme. A mnohohlasný...

Poezie

Až odejdou

Je koncem bytí bezesné snění? Neviditelného žití z průhledných lan vití nebo nekonečná tma. Prorostlé aleje bez stromů a bez...

0