Autor: Tonda Tužka

Poezie

Nikde

Kde křičí skonalí žízniví není jsoucna pranic a svět zdmi v nekonečnu oplocen absurdní svět, iracionální, i obdařeným rozum...

Poezie

Rozlámaným

Jako mořských vln náraz štěpící staleté útesy kousek po kousku odlamujete z nás zbytky toho čím byli jsme kým byli jsme. A mnohohlasný...

0