Román

Markýz Cavendish

Markýz Cavendish
Autor: Tess Helikar

Markýz Niel Cavendish se potýká s nejtěžším možným rozhodnutím, je nucen vybrat si manželku. Setkává se s mnoha dívkami, ale žádná jej neokouzlí a tak jeho zájem hledat upadá. Na koňském trhu ale potká někoho, kdo mu převrátí život vzhůru nohama.

MARKÝZ CAVENDISH

Markýz Cavendish se probudil s nepříjemným pocitem, který mu byl důvěrně známý. Bolest z hrudi nepramenila přímo z ní, nýbrž z jeho utrápené mysli. Vstal, došel k výklenku a rozhrnul závěsy. Díval se na oblohu až do svítání, potom sebral odvahu a šel znovu čelit zástupu mladých šlechtičen a jejich majetku chtivých maminek.

V rychlosti se oblékl a sešel do hlavního sálu. Přípravy na večerní ples již byly v plném proudu, všude pobíhaly služky a pážata. Prošel okolo komnaty své matky a zamířil k hlavnímu východu z pevnosti. Cestou pozdravil stráže a zahl směrem ke stájím.  Postraním pohledem zahlédl svého přítele Johna, který už mu osedlal koně na ranní projížďku. Každý z nich nasedl na jednoho koně a vydali se směrem k městu.

V hospodě se zastavili na trochu medoviny a potom vyrazili na koňský trh. Niel se rozhlížel v davu a najednou narazil do muže menšího vzrůstu, chlapec se zapotácel, ale bez omluvy se otočil, a kráčel směrem od Niela. Když se Niel probral z transu rozběhl se za chlapcem, ten se však davem proplétal rychlostí blesku. Niel už ho ztrácel z dohledu, když se najednou chlapec zastavil a uhnul z hlavní třídy.

Niel se rozhodl vydat stejným směrem, chlapec šel dál úzkou uličkou a zašel do menší krčmy. Niel se rozmýšlel zda má nechat jeho neomalenost být, nebo ho má jít poučit, že by se mu měl ze slušnosti omluvit. Rozhodl se pro druhou možnost a vešel do zapadlé krčmy. Rozhlížel se po místnosti a konečně chlapce zahlédl. Přistoupil ke krčmáři a poručil si pivo, ten se pousmál a hned zmizel do spižírny. Niel se mezitím posadil ke stolu naproti chlapci, ten upíjel medovinu a zaraženě se díval do svého poháru. Krčmář se dokulhal k Nielovi a podal mu pivo, pohlédl na chlapce a s úšklebkem odešel. Niel si chtěl chlapce pořádně prohlédnout, ale přes nataženou kápi toho moc neviděl. A tak upil z piva, a poposedl si. Chlapec se už zvedal k odchodu, ale Niel ho uchopil za paži.

Jeho ruka byla jemná. Chlapec se mu vytrl a díky prudkému pohybu mu sklouzla kápě z hlavy. Niel zahlédl husté, dlouhé a světlé vlasy a k tomu ledově chladný pohled modrých očí. Byl fascinován. Byla to dívka, ale než si jí stilhl pořádně prohlédnout už běžela k východu, trhnutím otevřela dveře, a běžela dál. Niel se za ní rozeběhl. Zvláštní, fascinovala ho obyčejná dívka. Ovšem úplně obyčejná být nemohla, běhala rychleji než většina jeho mužů. Viděl jak běží do postranní uličky, ale on zpomalil, protože věděl že ulička je slepá. Dívka byla v pasti, už mu nemohla utéct. Doběhl k ní a čekal, jak bude reagovat. Děvče na něj vyděšeně pohlédlo, ale v očích se mu zračil vzdor. Konečně si jí mohl pořádně prohlédnout. Byla menší postavy, ale byla štíhlá. Dlouhé, skoro bílé vlasy  se jí vlnily až po pas. Měla andělskou tvář a modré oči, jako safíry. Byla krásná.

☆ Nehodnoceno ☆

O autorovi

Tess Helikar

Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme.
Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.

Noční režim
Četba díla zabere cca 5 min.
Velikost textu-+=

    Hlasité předčítání

 

☆ Nehodnoceno ☆
Přidej své hodnocení
0